National Brands 1 Gallon 3 Gallon 5 Gallon
Diet Red Wave Cola $18.95 N/A $57.50
Diet Blue Wave Cola N/A N/A $57.50
Diet Dr. Kooper $18.95 $42.95 N/A
Diet Vanilla Cream Soda $18.95 N/A N/A
Diet Lemon Lime N/A $42.95 N/A
Diet Orange Soda $18.95 $42.95 N/A
Diet Root Beer N/A $42.95 N/A
Diet Dew Point N/A $45.25 N/A
Diet Lemonade $19.95 N/A N/A
Diet Raspberry Tea (sweetened) N/A $45.95 N/A
Diet Tonic N/A $47.25 N/A